Sölvesborgs Varvs “moderna” historia tar sin början år 1918 och avslutas i och med nedläggningen 1981. Det rör sig således om en lång epok och Varvet har under denna tid varit föremål för ett flertal större förändringar, däribland en installation av en flödesvakt. 

Under årens lopp har ett åttiotal fartyg byggts, sjösatts och slutligen levererats till olika rederier i Sverige eller utomlands. Även omfattande reparationsverksamhet har bedrivits och åtskilliga är de fartyg som har reparerats på Sölvesborgs Varv.

DVD film “Minnen från ett varv” och boken “Varvsminnen” finns att köpa hos Varvshistoriska Föreningen i Sölvesborg och säljs för närvarande också på Medborgarkontoret Sölvesborgs Kommun.