Föreningsträffar

MÖTEN BÖRJAR ALLTID KL: 18.00 / LOKAL FOLKETS HUS / Om inget annat anges.

24  febr. 2014.  ÅRSMÖTE ! Sedvanliga årsmötesförhandlingar – Verksamheten 2013- revision 2013- verksamhetsplan och budget 2014 / Berättelser av 4 varvsarbetare !  Percy P – framför . Film om bogserbåten Nalle från Oskarshamn visas.  VÄLKOMNA!!!

14 mars. Kl. 18.30  2013. GEMENSAMT  MÖTE  MED Karlshamn MARITIM. Anders Nilsson och Peter Sjögren framför berättelse om Nils Fremberg. vd vid varvet och som 1924 tog sitt liv. OBS Torsdag kl.18.30.