Verksamhet

Varvshistoriska Föreningen i Sölvesborg bildades 2003 och är öppen för alla som har ett intresse för Sölvesborgs Varv och vill medverka till att dess historia och arbetsplatsens betydelse för Sölvesborg, kan delges såväl nuvarande som kommande generationer.

Föreningen har även senare fattat beslut om att utvidga deras intresse till att omfatta även andra industrihistoriska verksamheter inom kommunen och söker även medlemmar som har samlingar eller erfarenheter från dessa verksamheter.

En av målsättningarna för föreningen är att iordningställa en permanent utställning där fotografier och föremål från olika perioder av Varvets historia presenteras. Även en mobil mindre fotoutställning har anskaffats.

Vi får emellanåt frågor om att delta i vår verksamhet via arbetsförmedlingens program för rusta och matcha. Det är dessvärre inget vi erbjuder, utan rekommenderar er att vända er till t.ex. jobbklar.se.


Ytterligare en målsättning som för närvarande pågår är att samla in text- och bildmaterial till en minnesbok som ska skildra delar av Sölvesborgsvarvets historia. Denna har utgivets 2011 och finns att köpa.

För att kunna förverkliga deras planer arbetar föreningen med de olika teman på deras “varvskvällar” där de även  erbjuder andra aktiviteter såsom föreläsningsarrangemang eller utflykter.

Vi vill också rikta ett stort tack till kultesgård.se som bidragit med virke ifrån trädfällning och beskärning.

Föreningens lokal “varvsrummet” finns i Folkets Hus i Sölvesborg.

Alla intresserade är välkomna!