Föremål

Varvshistoriska Föreningen vill kunna ge allmänheten en så komplett och levande bild som möjligt av Sölvesborgsvarvet. Därför söker föreningen efter fotografier, modeller av fartyg och andra föremål t.ex. enkla handverktyg, skyltar, inredningsmöbler och hyllor, handlingar, som på något sätt hör samman med Sölvesborgs Varv.

De tar tacksamt emot som gåva eller ett lån! Allt är av intresse!